Back :: Home

S.No. Name and Address of University FAX/PABX/email Name of Vice - Chancellor and Registrar. ISD/STD Code

Phone

Office Residence
1. B.N. Mandal University Dr. Jai K. Prasad Yadav +91-6476 2060
Laloo Nagar, Madhepura-13 Prof. B.P.Mandal 2069
2. B.B. Ambedkar Bihar Univ. Dr. S.N. Sinha +91-621 243760 243760
Muzzapur-842001 Sri R. Pathak 243071 248370
  242495
3. Birla Institute of Technology Prof. S.K. Mukherjee +91-651 435857 435777
Mesra, Ranchi-835215 Prof. G. Sahay 301565 435896
birlatech.@bitsmart com 535401
  535444/896
4. Birsa Agricultural University, Dr. R.P. Roy Sharma +91-651 455866 455623
Kanke, Ranchi-834 006 Dr. K.P. Singh 455832 455318
  455850
5. Indian School of Mines, Dhanbad-826004 Dr. D.K. Paul +91-326 205403 202284
202380/203042 Prof. B.L. Jha 205502 206318
202577,202486-87
cme@ismine.ernet.in
6. Jai Prakash Vishwavidyalaya, Chapra-841 301 Dr. S.N. Prasad +91-6152 22607 73508
22607/281861 Dr. Manbodh Ram 23121 23509
7. Kameshwar Singh Darbhanga Sankrit University, Darbhanga-846 008 Prof. Kashinath Mishra +91-6272 22014 22217
22217 Dr. Sureshwar Jha 22178 2308
8. Lalit Narayan Mithila University, Darbhanga-846 008 Dr. A.M.S. Abdul Moghini +91-6272 22463 22598
22598 Shri Uma Shankar Prasad Thakur 22428 22539
9. Magadh University, Bodh Gaya 824 234 Prof. Braj Nandan +91-631 400995 420714
420717 Prof. Nalin K Shastree 400490 400420
10. Nalanda Open University, 9 Adarsh Colony, Kidwaipuri, Patna-800 001 Dr. Bishwanath Agarwal +91-612 234330 210701
228513 Dr. Jyoti Shekhar 234330 670410
11. Patna University, Patna 800 005 Prof. S.N. Ahsan +91-612 670352 655368
670877 Shri A.N. Jamuar 670531 661571
12. Rajendra Agricultural University, Pusa, Samastipur-848 125 Dr. V.P. Gupta +91-6274 74226 74264
22536(Patna) 74266(Pusa) Actg. Dr. R. Thakur 74239 74380
74226
13. Ranchi University, Ranchi-834 008 Prof. C.R. Laha +91-651 206177 315709
301077 Shri K.N. Gope 208553 312471
301077,206062
14. Siddhu Kanhu University, Santal Pargana, Dumka 814 101 Dr. Udai Pratap Singh +91-6434 23006 22415
22415 Sri Gopal Krishna 22495 23004
15. Tilka Manjhi Bhagalpur University, Bhagalpur 812 007 Prof. H.C. Sirohy +91-641 422600 401240
422576 Shri U.P. Singh 22153 22283
16. Veer Kunwar Singh University, Arrah, 802 301 Bihar Prof(Dr.) Suresh Prasad Singh +91-6182 23559 24444
24444 Shri Shafique Alam 23288 24444
17. Vinoba Bhave University, PB No.31, Hazaribag 825 301 Prof. Nirmal Kumar Chatterjee +91-6546 24279 22342
24279/22342 Shri N.K. Mukherjee 24628 25997